Zemědělské družstvo Krč bylo založeno na ustavující schůzi dne 24. 2. 1993 po ukončení činnosti Státního statku Oseva Protivín. Družstvo se zabývá v rostlinné výrobě pěstováním obilovin, řepky, silážní kukuřice a pícnin.

V živočišné výrobě chováme skot s tržní produkcí mléka a hovězí žír. Pro chov dojnic byla v roce 2003 otevřena nová stáj pro 230 ks.